foto: berglund&berntsen

Etter 5 OL og 18 år på landslaget ga Halvard seg som internasjonal skiskytter. Etter den tid brukte han sine erfaringer i foredrag for næringslivet. Målet med foredragene var å formidle hva som skulle til for å gå fra å være “totalt talentløs” til å bli Olympisk Mester. Hvilke krav stilles det til oss selv og laget vårt hvis vi skal komme dit vi egentlig vil? På skiskytterlandslaget ble det sentralt å skape en forbedringskultur der man lærte av feil uten å skape syndebukker.


Halvard Hanevold gikk bort 3. september 2019.


© HalvardHanevold AS.